dalam perihal ini para pakar pendidikan berpendapat apabila meluaskan nasihat ilmu-ilmu tingkat pertama hingga pas pengananlisaan problem-problemnya, yaitu peranan absolut menurut mereka agar ilmu-ilmu itu benar-benar berfuntsi dikalangan masyarakat besar. kurikulum pendidikan, penuntasan kurikulum 1994 pada tingkatan pendidikan dasar serta menengah dilaksanakan berdikit-dikit, adalah tahap penyempurnaan jangka pendek dan penuntasan periode panjang. guru-guru disini mesti punya kualitas dan training prosedur kurikulum yang paling baik.bisa disimpulkan ciri-ciri yang patut dipunya kurikulum

...