berbuka puasa kala jumat pagi ketika matahari timbul dengan terlebih dulu minum air putih yang sudah dicelupi punca keris semar mesem. penjernihan ini pula bekerja buat memberantas pengotoran kekuatan negatif yang melekat pada bulu perindu imbas teknis pengolahan. memang, kol mati merupakan alat objek terpesona yang memiliki kebaikan banyak sekali. lalu, cukup membaca sihir yang saya dan anda bikin lagi dan mengusapkan bulu perindu itu pada elemen badan saya dan kamu yakni ditengah alis mata sampai ke tepi biar kebaikan maksimum kala kita semua melihat matanya. perindu semar yakni media psikis

...