penafsiran eveluasi adalah: suatu istilah pengerjaan pemastian mengenai pengukuran yang dikenakan, yang digunakan untuk mempelajari informasi lumrah tentang pengajian pengkajian dan pembelajaran yang sudah dilakoni oleh guru, cakap memakai keterangan studi sama metode (pemantauan, penganalisaan fakta, mencari atau proposal). kurikulum pendidikan, serta penciptaan nilai-nilai berlatih murid bakal belajar resolusi maupun keputusan opsi lain membiasakan anak didik cakap kwalitatif ataupun kwantitatif mampu dibubuhkan serta dievaluasi dari langkah-langkah pembelajaran yang hendak hadir.dalam de

...